REKISTERISELOSTE – Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterinpitäjä


Catnip Media (Y-tunnus: 1981022-2 ) Maanmittarintie 34 80100 Joensuu

Rekisterin nimi


Catnip Median yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Suomen henkilötietolain mukaisesti Catnip Median yhteydenottoa varten sekä suoramarkkinointiin käyttäjän antaessa siihen nimenomaisen suostumuksensa. Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, henkilötietoja voidaan käyttää myöhemmin suoramarkkinointiin käyttäjän suostumuksen antamassa laajuudessa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: – Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Catnip Media ei osta tai hanki yhteystietoja 3. osapuolilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta Catnip Median yhteistyökumppaneille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Tiedot on tallennettu sovelluksen ylläpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu salasanoin.

Tiedon korjaaminen


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä täällä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää täällä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin poistamalla yhteystietonsa rekisteristä täällä. Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.